Budowa Domu Ludowego

Pierwsza instytucją powstała dzięki społecznej inicjatywie i wysiłkowi mieszkańców. Był to Dom Ludowy „Przyjaźń”. Duże zasługi miał w jego powstawaniu dyrektor Lasów Państwowych w Nowym Sączu – Jurek Jaworski. Mobilizowaniu społeczeństwa do czynów, wiele energii i czasu poświęcili członkowie Komitetu Budowy: Przewodniczący – Józef Kurowski, Sekretarz i Skarbnik – Władysław Opolski. Sekretarz Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie ob. Antoniszczak wystarał się o dofinansowanie budowy ze środków państwowych w wys. 40 tys. zł. Miejscowi chłopi posiadający las dali kilka sztuk drzewa. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 30 maja 1954 r. w obecności wicekonsula ZSRR w Krakowie – ob.. Kozaczeńki oraz przedstawiciela Komitetu Powiatowego PZPR. Z okolicznych wsi oraz miast Stary Sącz i Nowy Sącz przybyło około dwóch tysięcy ludzi. Były występy teatru z Krakowa, zespołów góralskich i młodzieży Sądecczyzny.Skrudzina dom Ludowy

Budowa domu Ludowego