Budowa szkoły podstawowej

Niedługo po zakończeniu inwestycji elektryfikacji Skrudziny, podano propozycję budowy nowej szkoły w Skrudzinie. Dotychczasowa szkoła podstawowa pracowała w bardzo trudnych warunkach. Obok budynku wybudowanego jeszcze w czasach austriackiego zaboru, w którym była jedna sala lekcyjna, reszta zajęć musiała odbywać się w wynajętych czterech salach: w „Siabsiówce” – sala pożydowskiej karczmy, w poniemieckim budynku na Filipówce, w sali Domu Ludowego oraz w prywatnym domu Anny Kotali. skrudzina szkoła Kierownik szkoły – Władysław Opolski, nie ustawał w zabiegach, aby trudną sytuacją skrudzińskiej młodzieży zainteresować władze oświatowe. Jednocześnie dopingował mieszkańców wsi, aby przodowała w obowiązkowych dostawach, terminowych spłatach podatku i funduszu na budowę szkół. skrudzina szkoła  Dało to oczekiwane rezultaty. 9 października 1965 r. zapadła decyzja o budowie nowej szkoły i domu nauczyciela w Skrudzinie. Wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego miało miejsce 23 czerwca 1966 r.. Ludność Skrudziny znów spontanicznie i z oddaniem włączyła się do pracy: oddano bezpłatnie na rzecz szkoły 1 hektar ziemi wraz z zadrzewieniem, na którym zlokalizowano budynek (wartość 200 tys. zł); wybudowano studnię; przywieziono 50 m3 piasku; pokryto z dobrowolnych składek koszty pomiaru gruntu i badań gruntu oraz wykopano 7 dołków do tych badań; zniwelowano grunt pod budowę, karczując drzewa i pnie; pomagano przy budowie fundamentów, a po zakończeniu budowy porządkowano i czyszczono wszystkie pomieszczenia w budynku szkolnym i domu nauczyciela; zasadzono drzewa i krzewy wkoło szkoły: żywopłot, świerki srebrne, lipy i inne; teren szkoły częściowo ogrodzono siatką. szkoła skrudzina Szkola Mieszkańcy Skrudziny wykonali bardzo dużo prac w czynie społecznym na sumę 500 tys. zł. Szkołę budowało Nowosądeckie Przedsiębiorstwo Budowlane. Już 12 lutego 1967 r. budynek nowej szkoły został oddany do użytku. W 1973 r. obok szkoły powstał budynek gospodarczy, a w 1978 r. wykonano nowe boisko sportowe z asfaltową nawierzchnią. W obu tych inwestycjach pomagali rodzice. W 1998 r. dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, rodziców uczniów (również spoza Skrudziny), sołtysowi wsi i mieszkańcom Skrudziny, budynek szkoły został wyremontowany. Więcej informacji o szkole znajdziesz tutaj>>

Budowa szkoły podstawowej