Inwestycje

Od najdawniejszych czasów mieszkańcy Skrudziny słyną ze swej zaradności, chęci do pracy i czynów społecznych. Tutejsi ludzie bardzo dobrze wiedzą, że od ich pracy zależą późniejsze zbiory. Chętnie włączają się we wszelkie organizowane inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne. Dowodem świadczącym o ich zaangażowaniu jest opracowany wykaz inwestycji oraz działań podjętych od roku 1954 do chwili obecnej, zrealizowanych dla dobra zarówno mieszkańców Skrudziny, jak i gminy Stary Sącz.

 • 1954 – budowa Domu Ludowego „Przyjaźń”;
 • 1958-1960 – elektryfikacja wsi;
 • 1962 – uruchomienie linii autobusowej PKS: Przehyba – Nowy Sącz
 • 1964 – odbudowa mostu na rzece Jaworzynka zniszczonego podczas powodzi;
 • 1965-1967 – budowa nowej szkoły podstawowej i domu nauczyciela;
 • 1970-1972 – budowa drogi asfaltowej na Gołkowice – Skrudzina – Gaboń-Praczka;
 • 1973 – budowa domu gospodarczego obok szkoły;
 • 1978 – budowa przy szkole podstawowej boiska sportowego z asfaltową powierzchnią;
 • 1978-1980 – regulacja rzeki Jaworzynka;
 • 1980:
  • budowa chodnika przez wieś;
  • naprawa dróg do pól;
  • budowa budynku sklepu spożywczo-przemysłowego (inwestycja realizowana przez GS „Samopomoc Chłopska”);
 • 1985-1994:
  • budowa mostu na Zapasieki;
  • gazyfikacja wsi;
  • oświetlenie wsi;
 • 1995 – telefonizacja wsi;
 • 1996 – wykonanie pługu do odśnieżania lokalnych dróg;
 • 1997:
  • zakup sprzętu rolniczego (m.in. sadzarka, przetrząsarka do siana);
  • budowa drogi Skrudzina – Moszczenica Wyżna;
 • 1998 – remont Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie ;
 • 2000:
  • budowa drogi do Zabłockich;
  • budowa drogi do Zwolińskich;
 • 2001:
  • budowa drogi do Szumacherów;
  • budowa drogi na Galiców;
 • 2002 budowa drogi do Janików;
 • 2003:
  • budowa sieci wodociągowej;
  • budowa drogi na Platówkę;
 • 2005:
  • rozpoczęcie budowy drogi na Zapasieki (I część inwestycji);
  • budowa drogi do Stawiarskich;
 • 2006:
 • 2006/2007 – zakończenie budowy drogi na Zapasieki (II część inwestycji);
 • 2008:
  • budowa drogi do Korzonki;
  • wykonanie 23-metrowej palmy wielkanocnej, która później stanęła na starosądeckim rynku;
 • 2009:
  • założenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
  • remont mostu w centrum wsi;
 • 2010:
  • realizacja projektu „Zróbmy to razem”, finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
 • 2012
  • realizacja projektu „Edukacja poprzez poznanie”, finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Inwestycje