img: 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt "Mały Kopernik - Edukacja przez działanie".

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
oraz
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie

serdecznie zaprasza uczniów klas IV, V, VI do udziału w projekcie 

„MAŁY KOPERNIK - EDUKACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”

 

W ramach projektu przewidziane są:

 • warsztaty teatralne;
 • warsztaty naukowo-techniczne i matematyczne;
 • wyjazd na spektakl teatralny do Krakowa;
 • wyjazd na gokarty;
 • wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie;
 • 2-dniowy wyjazd do kopalni soli.

 

Warunki uczestnictwa w projekcie
Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, którzy spełnią następujące kryteria:

 1. obligatoryjne
 • status ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie;
 • deklaracja rodzica/opiekuna wyrażającego zgodę na udział dziecka w projekcie.
 1. dodatkowe
 • status ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie klasa IV, V, VI;
 • udział w pozaszkolnych konkursach matematycznych, technicznych, języka polskiego;
 • najwyższa średnia z matematyki, języka polskiego za rok poprzedni;
 • korzystanie z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • członek rodziny wielodzietnej.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 10-17.01.2014r. w siedzibie Stowarzyszenia  (Skrudzina 113) lub w Szkole Podstawowej w Skrudzinie.
 

Informacji na temat projektu udziela Pani Marzena Borek - Koordynator Projektu, 
tel. kontaktowy 517 494 803.

 

Projekt „Mały Kopernik – Edukacja poprzez Działanie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Człowiek -najlepsza inwestycja