img: 

Warsztaty ozdób choinkowych dla dzieci

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „PRZYJAŹŃ” zaprasza dzieci w wieku 7 – 13 lat zamieszkałe na terenie wsi Skrudzina na darmowe warsztaty ozdób choinkowych. Warsztaty odbędą się 14 grudnia 2013r. (sobota) w Wiejskim Klubie Kultury w Skrudzinie.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztaty finansowane są przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu w ramach zadania publicznego w dziedzinie edukacji kulturalnej pn. „Magia Świąt”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest przedłożenie, najpóźniej w dniu warsztatów bezpośrednio przed ich rozpoczęciem, przez rodzica / opiekuna w formie pisemnej:

  • zgody na udział dziecka w warsztatach, 
  • zgody na publikację wizerunku dziecka w postaci zdjęć w materiałach dotyczących realizacji warsztatów,
  • oświadczenia o odpowiedzialności za samodzielne dojście / dojazd dziecka na warsztaty oraz jego powrót do domu.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty ozdób choinkowych dla dzieci