Członkowie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
II kadencja na lata 2013 – 2016
Prezes – Mieczysław Szewczyk
Wiceprezes – Izabela Dziedzic
Wiceprezes – Bogusława Zabłocka
Skarbnik – Elżbieta Owsianka
Sekretarz – Elżbieta Janik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
II kadencja na lata 2013 – 2016:

Przewodniczący Komisji – Jan Szewczyk
Członek Komisji – Józefa Konieczny
Członek Komisji – Wiesława Janik

Lista członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
wg stanu na dzień 31.03.2013r.:

 • Helena Dyrek
 • Andrzej Dziedzic
 • Izabela Dziedzic
 • Eugeniusz Gancarczyk
 • Władysław Gawlak
 • Zofia Konieczna
 • Józefa Konieczny
 • Bogdan Kozieński
 • Elżbieta Janik
 • Józef Janik
 • Wiesława Janik
 • Elżbieta Owsianka
 • Maria Piękoś
 • Zofia Rajska
 • Andrzej Szewczyk
 • Grażyna Szewczyk
 • Jan Szewczyk
 • Lidia Szewczyk
 • Maria Szewczyk
 • Mieczysław Szewczyk
 • Bogusława Zabłocka

 

Członkowie Stowarzyszenia